Palatinum uvádí

Koučování

Koučování

Koučování Vám pomáhá dosahovat pracovních cílů, rozvíjet Váš potenciál a zlepšovat výkon i chování v různých situacích. Koučování se může zaměřovat například na:

 • 1. implementaci strategie
  • a) nastaveni systému řízení
  • b) zavedeni digitalizace
  • c) rozvoj zdrojů
  • d) jak obsadit úplně nový trh
  • e) jak prodávat velké zakázky
 • 2. jak splnit KPI / cíle, které jste dostali
 • 3. mezigenerační rozdíly a neporozumění
 • 4. jak si v práci uvolnit ruce
 • 5. jak nebýt přetížený
 • 6. jak si efektivně organizovat svoji práci
 • 7. jak překonávat překážky, limity
 • 8. jak snížit stres
 • 9. jak využít příležitostí a jak je správně vyhodnotit

Také pomáhá nasvítit danou situaci z různých úhlů pohledu, podívat se za horizont a nalézt nové perspektivy. A proto nejčastějšími výstupy z koučování jsou:

 • 1. jasné porozumění cílům a prioritám
 • 2. strategie a taktika pro dosažení Vašich cílů a eliminace rizik
  • a. splnění Vašich cílů a vizí
  • b. vytvoření nových produktů a procesů
  • c. osloveni nových zákazníků a trhu
  • d. efektivní fungování Vašich společností, oddělení
 • 3. zlepšené dovednosti v řízení času, organizaci, vedení lidí, apod.
 • 4. zvýšená sebedůvěra v obtížných situacích
 • 5. rozvoj komunikačních a leadership dovedností
 • 6. zlepšení vztahů v oddělení
 • 7. zvýšení motivace
 • 8. vstupy pro přijímání důležitých rozhodnutí
 • 9. chuť a energie zkoušet věci jinak
 • 10. řešení konkrétních problémů či konfliktů
 • 11. zlepšení v situacích, v kterých se před tím nedařilo

Celkově největším přínosem koučování je schopnost poskytnout podporu k dosažení pozitivní změn a k využití svého potenciálu. Koučování obvykle probíhá individuálně, osobně nebo online prostřednictvím video hovorů. Kde kouč aktivně naslouchá, klade otázky, nabízí podporu, dává oponenturu a otázky na cestu.

Pokud máte kolegy ve firmě 40 plus, dělají manažery dlouho, ale už jsou unavení z vedení lidí a z věčného tlaku, máme pro ně skvělý program, který obsahuje unikátní metodu rozvoje vyvinutou Universitou v Oxfordu. Více najdete na (prolink do dlaždice Jak motivovat a upgradovat manažery 40+? – Oxfordské koučování pro skupinu i jednotlivce).

Pokud Vás koučování zaujalo a máte o něj zájem, napište nám na info@palatinumcampus.cz

//

Domluv si virtuální konzultaci zdarma

Tamara Šindelářová

Chief Operations Officer

Martin Rejmíš

Project Manager

Karel Jodas

Project Manager

Libor Počta

Coach

Domluv si koučování

Pavel Lukeš

Coach

Pavel Procházka

Chief Executive Officer

Tamara Šindelářová

Chief Operations Officer

Martin Rejmíš

Project ManagerKarel Jodas

Project ManagerKontaktujte nás

Zavolejte: 777 470 092
Pondělí - pátek (8:00 - 17:00)

Email: info@palatinumcampus.cz
Web: www.palatinum.cz

Kancelář: Holubova 1
Praha, 150 00, Česká republika

Vaš zpráva byla odeslána.