Palatinum | Stanislava Rašková

Stanislava Rašková

Stanislava Rašková

Lector, Coach

Kurzy vedené lektorem

Nejvyšší dosažené vzdělání

UO Brno – fakulta materiálů – PhD.

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • 35 let praxe v oboru objemového tváření ocelí a tepelného zpracování
 • 20 let v pozicích středního a vyššího managementu – technické zaměření kontroly, technologie výroby, laboratoře a ověřování shody s požadavky zákazníka
 • 15 let ve vedoucí pozici managementu řízení kvality se zaměřením na automobilový průmysl a speciální výroba
 • 3 roky interní auditor automobilového průmyslu
 • 12 let – lektorská a konzultační činnost v oblasti strojírenství, technologie, vlastností kovových materiálů a managementu kvality se zaměřením na automobilový průmysl, technickou dokumentaci včetně tvorby a čtení výkresové dokumentace a interních auditů speciálních procesů v návaznosti na požadavky publikací CQI, vydaných sdružením AIAG.

Lektorské dovednosti - specializace

 • Srozumitelnost vyjadřování, konkrétnost a sdělování přednášeného obsahu
 • Praktické příklady z výrobních procesů
 • Vysvětlení požadavků nadřazených dokumentů potřebných pro výrobu a řízení provozů a organizací (normy a další)
 • Důraz na správné řízení procesů, zaměření procesu, plánování a příprava, realizace, hodnocení dosažených výsledků,
 • Cílení přednášek pro uplatňování změn v řízení procesů a organizaci tak, aby byla zavčas odhalena možná rizika, uplatněna vhodná opatření
 • Orientace lekcí na dosahování trvalé prosperity organizace předcházením rizik, týmovou prací a praktickým řízením dokumentace
 • Znalost vlastností kovových materiálů a možnosti jejich zpracování
 • Zvládnutí správné dokumentace, tvorby dokumentů a záznamů včetně aktualizace, archivace tak, aby byla zajištěna prokazatelnost přípravy, realizace a výsledků provedených procesů včetně jejich návaznosti


Kontaktujte nás

Zavolejte: 777 470 092
Pondělí - pátek (8:00 - 17:00)

Email: info@palatinumcampus.cz
Web: www.palatinum.cz

Kancelář: Holubova 1
Praha, 150 00, Česká republika

Vaš zpráva byla odeslána.